Publicaties

November 2011
Een dag als…paardenosteopaat
Artikel in het Bunniks Nieuws over mijn werk als paardenosteopaat

Mei 2011
De longen in de paardenosteopathie
Thesis ten behoeve van mijn afstuderen aan het International College for Research on Equine Osteopathy.
Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op paarden met longproblemen.
Het blijkt dat een osteopathische behandeling de hartslag en ademhalingsfrequentie van paarden met longproblemen verlaagd. Dit gebeurde zowel direct na de behandeling als vier weken daarna.
De vraag die centraal stond in mijn onderzoek is: wat is de invloed van een osteopathische behandeling op de ademhaling en hartslag van een paard met longproblemen?